Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Փոստ

630-A

07/12/2007


Կարգավիճակ :
գործող փոփոխված
Տեսակը :
անհատական (A)
Բնույթը :
կարգեր
Ընդունման ամսաթիվ :
07 Dec, 2007
Ուժի մեջ է մտնում :
01 Jan, 2008
Բեռնել որոշումը