Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հաղորդագրություններ

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի առևտրային կանոններ

10/09/2020

Շահագրգիռ անձանց քննարկմանն է ներկայացվում ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 25.12.2019 թ. №516-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի առևտրային կանոնների լրամշակված և Հայաստանի Հանրապետության  էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի պայմանագրի (օֆերտա) օրինակելի ձևի լրամշակված տարբերակները