Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հաղորդագրություններ

Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի պայմանագրի (օֆերտա) օրինակելի ձևի լրամշակված տարբերակը

04/11/2020

Շահագրգիռ անձանց քննարկմանն է ներկայացվում ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 25.12.2019 թ. №518-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի պայմանագրի (օֆերտա) օրինակելի ձևի լրամշակված տարբերակը։