Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հայտարարություններ

Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար

05/09/2019

 

 

 

Նախագիծ

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ՀՀ ք. Երևան, Սարյան 22

 

4 սեպտեմբերի, 2019թ  ժամը՝ 11:00 - ին

 

1.«ԲԻԹԼԻՍ ՄԵՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության նկատմամբ հարուց-ված վարչական վարույթը կարճելու մասին

որոշման նախագիծը

 

 

Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան

2.«ԵՂԵԳՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան

3.«ԷՅ ՔԵՅ ԷՅ ՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան

 

4.«ԱՐՓԱ-ԷՆԵՐԳԻԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան

 

5.«ՄՈՒՇԵՂ ՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան

 

6.«ԼԵՌ ԵՎ ՋՈՒՐ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան

 

7.«ՄԱՐՑ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան

 

8.«ԷԼԻԶԱ ՖԱՐՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան

 

9.«ԿԱՅՈՒՐ ՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան

 

10.«ԿԱՊԱՆ-ԷՆԵՂՋԻ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը տուգանելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան

 

11.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի դեկտեմբերի 28-ի №683Ա որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան

 

12.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2009 թվականի օգոստոսի 5-ի №457Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան

 

 

13.«ՅԱՆ ՆԵՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի լիցենզիա տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը

հավելված

Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան

 

14.«ԺՈՐԺԵՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված №9/1-65 թույլտվությունը, Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2009 թվականի սեպտեմբերի 23-ի №595Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և «ԺՈՐԺԵՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե գումարի փոխանցում պարտավորեցնելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան

 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ

 

15.«ՀԳՆՔ ԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տուգանելու մասին

 

որոշման նախագիծը

 

Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան

 

 

 

 

 

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
նախագահ ՝ 

  Գ. Բաղրամյան