Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հաղորդագրություններ

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի վերանայվող սակագների նախնական հաշվարկներ

10/06/2014

1. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի խոշոր արտադրող կայանների կողմից առաքվող էլեկտրաէներգիայի (հզորության), էլեկտրաէներգետիկական շուկային մատուցվող ծառայությունների  և բաշխիչ ցանցի վերանայվող սակագների նախնական հաշվարկները:

2. Էլեկտրական էներգիայի նախնական սակագները