Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հաղորդագրություններ

Հանձնաժողովի անձնակազմը

26/03/2015

771069

Ի գիտություն հասարակության՝
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը հայտնում է, որ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ն դիմել է հանձնաժողով՝ սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի սակագների վերանայման հայտով: Հայտը համապատասխանում է հանձնաժողովի կարգի պահանջներին, և հանձնաժողովն սկսել է հայտի ուսումնասիրության գործընթացը:

գրություն,

դիմում,

թերթերի հայտարարություններ,

ընկերության ներկայացրած սակագնի հաշվարկներ,

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 1),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 2),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 3),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 4),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 5),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 6),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 7),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 8),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 9),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 10),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 11),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 12),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 13),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 14),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 15),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 16),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 17),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 18),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 19),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 20),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 21),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 22),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 23),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 24),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 25),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 26),

սակագնի հաշվարկները հիմնավորող փաստաթղթեր (մաս 27)։