Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հայտարարություններ

ՀՀ ՀԾԿՀ-ի հուլիսի 15-ի նիստ

10/07/2015

Նախագիծ

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ 


15 հուլիսի, 2015թ                                                                                                                                                  ժամը՝ 11:00 - ին

1․ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի հուլիսի 27-ի №314Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին
 
որոշման նախագիծը
 
 
Զեկուցող` Ա. Բուդաղյան
 

2․ «Յուքոմ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության բաժնեմասը օտարելուն համաձայնություն տալու մասին

 
 
 
Զեկուցող` Ա. Հունանյան
 

3․ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2009 թվականի հուլիսի 3-ի №355Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

 
 
 
Զեկուցող` Ա. Հունանյան
 

4․ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թվականի փետրվարի 8-ի №51Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

  
որոշման նախագիծը
 
 
Զեկուցող` Ա. Հունանյան
 

5․ Անհատ ձեռնարկատեր Մխիթար Նիկոլի Հունանյանին համարների զբաղեցման թույլտվություն տրամադրելու մասին

  
որոշման նախագիծը          հավելված
 
 
Զեկուցող` Ա. Հունանյան 

 

 
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի նախագահ`                                                                                                                                       Ռ.Նազարյան