Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հայտարարություններ

ՀՀ ՀԾԿՀ-ի հուլիսի 22-ի նիստ

17/07/2015

 

 

 

Նախագիծ

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ 


22 հուլիսի, 2015թ                                                                                                                                                  ժամը՝ 11:00 - ին

1․ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թվականի նոյեմբերի 5-ի №593Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
 
որոշման նախագիծը
 
 
Զեկուցող` Գ. Գևորգյան
 

2․ «ՔԱՋԱՐԱՆ ՄՈՆՏԱԺ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Ձագեձոր ՓՀԷԿ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին

 
 
 
Զեկուցող` Ս. Շահինյան
 

3․ «ՔԱՋԱՐԱՆ ՄՈՆՏԱԺ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Ձագեձոր ՓՀԷԿ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին

 
 
 
Զեկուցող` Գ. Բաղրամյան
 

4․ «ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» փակ բաժնետիրական ընկերության գույքի գրավադրմանը համաձայնություն տալու մասին

  
որոշման նախագիծը          հավելված
 
 
Զեկուցող` Ս. Շահինյան
 

5․ «ՀայՌուսկոգեներացիա» փակ բաժնետիրական ընկերության նկատմամբ տուգանք կիրառելու մասին

  
որոշման նախագիծը
 
 
Զեկուցող` Ս. Շահինյան
 

6․ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի հունիսի 12-ի №203Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

  
որոշման նախագիծը
 
 
Զեկուցող` Ս. Շահինյան
 

7․ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2014 թվականի հուլիսի 23-ի №272Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

  
որոշման նախագիծը
 
 
Զեկուցող` Ս. Շահինյան
 

8․ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի հուլիսի 20-ի №311Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

 
 
 
Զեկուցող` Ս. Շահինյան
 

9․ «ԲԻԷՍԲԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Խաչի քար» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության №0487 լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու մասին

  
որոշման նախագիծը
 
 
Զեկուցող` Ս. Շահինյան
 
 

10․ «ՆՈՐ ՆՈՐՔ ԿԱԲԵԼԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի լիցենզիա տրամադրելու մասին

  
որոշման նախագիծը          հավելված
 
 
Զեկուցող` Գ. Գևորգյան
 

11․ «ԻՆՏԵՐ-ԹԱՅՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի լիցենզիա տրամադրելու մասին

  
որոշման նախագիծը          հավելված
 
 
Զեկուցող` Գ. Գևորգյան
 

12․ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի դեկտեմբերի 21-ի №677Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

  
որոշման նախագիծը
 
 
Զեկուցող` Գ. Գևորգյան
 

13․ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2009 թվականի նոյեմբերի 11-ի №722Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

  
որոշման նախագիծը
 
 
Զեկուցող` Գ. Գևորգյան
 
 
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի նախագահ`                                                                                                                                       Ռ.Նազարյան