Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հաղորդագրություններ

Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ

12/08/2015

20121031 160320

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 2015 թվականի հուլիսի 27-ին կայացած նիստում, նպատակ ունենալով բարձրացնել հանձնաժողովի գործունեության նկատմամբ հանրության վստահությունն ու բացառելու համար էլեկտրաէներգետիկական համակարգում 2015 թվականի սակագների սահմանման գործընթացի հիմնավորվածության վերաբերյալ տարաբնույթ մեկնաբանությունները, հաստատել էր հանձնաժողովին էլեկտրաէներգետիկական համակարգում կարգավորման խորհրդատվական ծառայության մատուցման առաջարկ ներկայացնելու հրավերը: Խորհրդատվական ծառայության մատուցման առաջարկները ուղարկվել էին, ըստ www.vault.com ինտերնետային կայքի (http://www.vault.com/company-rankings/consulting/), համաշխարհային լավագույն հնգյակում ընդգրկված Բեյն ընդ Քոմփանի (Bain & Company), Մաքքենզի ընդ Քոմփանի (McKinsey & Company), Բոսթն Քնսալթինգ Գռուփ (Tne Boston Consulting Group), Սթրաթեջի ընդ փառթ օֆ Փի դաբլյու Սի նեթվոռք (Strategy &, part of the PwC network), Դելոիթ Քնսալթինգ (Deloitte Consulting) ընկերություններին: 

2015թ-ի օգոստոսի 6-ին՝ պատասխան-առաջարկների ստացման օրը, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը խորհրդատվական ծառայության մատուցման գնային առաջարկներ ստացել է միայն երկու՝ Մաքքենզի ընդ Քոմփանի (McKinsey & Company) և Դելոիթ Քնսալթինգ (Deloitte Consulting) ընկերություններից:
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը գործընթացի հետագա մանրամասների մասին հանրությանը լրացուցիչ կտեղակացնի:

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով