Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հայտարարություններ

ՀՀ ՀԾԿՀ-ի սեպտեմբերի 30-ի նիստ

25/09/2015


 

 

 

Նախագիծ

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ


30 սեպտեմբերի, 2015թ                                                                                                                                    ժամը՝ 11:00 - ին

1. Հայաստանի Հանրապետության տարածքով էլեկտրական էներգիայի տարանցիկ փոխադրման կարգը սահմանելու մասին

որոշման նախագիծը          հավելված

 Զեկուցող` Գ. Բաղրամյան

2. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության սպառման համակարգերն էլեկտրական ցանցին միացնելու մասին 

որոշման նախագիծը

 Զեկուցող` Ա. Բուդաղյան

3. «ՖԻՐՄԱ Գ.Ա.Խ.» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Հեր-Հեր-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության №0338 լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու մասին

որոշման նախագիծը

 Զեկուցող` Ա. Բուդաղյան

4. «ԱՐԱՏԵՍ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության նկատմամբ տուգանք կիրառելու մասին

որոշման նախագիծը

 Զեկուցող` Ա. Բուդաղյան

5. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2014 թվականի հունիսի 11-ի №195Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

 Զեկուցող` Ս. Շահինյան

6. «ՀայՌուսկոգեներացիա» փակ բաժնետիրական ընկերության նկատմամբ տուգանք կիրառելու մասին

որոշման նախագիծը

 Զեկուցող` Ս. Շահինյան

7. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2015 թվականի հուլիսի 22-ի №255Ա որոշման բողոքարկման վարույթը կասեցնելու մասին

որոշման նախագիծը

 Զեկուցող` Ս. Շահինյան

8. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի նոյեմբերի 27-ի №420Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և «ԼՈՒՍԱՐՓԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին

որոշման նախագիծը

 Զեկուցող` Ս. Շահինյան

9. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2009 թվականի սեպտեմբերի 23-ի №596Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

 Զեկուցող` Գ. Գևորգյան

10. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2009 թվականի մարտի 25-ի №123Ա որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

 Զեկուցող` Գ. Գևորգյան

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի նախագահ`                                                                                                                                       Ռ.Նազարյան