Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հայտարարություններ

ՀՀ ՀԾԿՀ-ի սեպտեմբերի 2-ի նիստ

28/08/2015

 

 

 

 

 

Նախագիծ

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ 


2 սեպտեմբերի, 2015թ                                                                                                                                           ժամը՝ 11:00 - ին

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2015 թվականի ապրիլի 29-ի №95Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը          հավելված

Զեկուցող` Ս. Շահինյան

2. «ՆԻԳԱՎԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «ՆԻԳԱՎԱ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Գ. Բաղրամյան

3. Անհատ ձեռնարկատեր Կարեն Կարապետյանին տրամադրված №7/2-12/26 թույլտվությունը Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2009 թվականի ապրիլի 1-ի №134Ա և 2015 թվականի օգոստոսի 12-ի №297Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին 

որոշման նախագիծը

 Զեկուցող` Գ. Գևորգյան

 

 
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի նախագահ`                                                                                                                                       Ռ.Նազարյան