Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հայտարարություններ

ՀՀ ՀԾԿՀ-ի սեպտեմբերի 23-ի նիստ

18/09/2015

 

 

 

Նախագիծ

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ 


23 սեպտեմբերի, 2015թ                                                                                                                                         ժամը՝ 11:00 - ին

1. «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության Հայաստանի Հանրապետությունում բնական գազի բաշխման №0109 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին

որոշման նախագիծը 

                                                                                                                                                                    Զեկուցող` Ս. Շահինյան

2. «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության գազամատակարարման համակարգի օպերատորի ծառայության №0110 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին 

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                                   Զեկուցող` Ս. Շահինյան

3. «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության «Տրանսգազ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության բնական գազի փոխադրման №0111 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին

որոշման նախագիծը 

                                                                                                                                                                    Զեկուցող` Ս. Շահինյան

4. «Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության Վրաստանի Հանրապետություն էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտահանման ԼԷ№0559 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                                    Զեկուցող` Ս. Շահինյան

5. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2014 թվականի հունվարի 22-ի №4Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծը 

                                                                                                                                                                Զեկուցող` Ա. Բուդաղյան

6. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2012 թվականի հունիսի 20-ի №227Ա և 2015 թվականի օգոստոսի 12-ի №293Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                                Զեկուցող` Գ. Գևորգյան

7. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի փետրվարի 2-ի №20Ա և 2012 թվականի նոյեմբերի 28-ի №498Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                                Զեկուցող` Գ. Գևորգյան

8. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2009 թվականի մարտի 25-ի №123Ա որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                                Զեկուցող` Գ. Գևորգյան

 
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի նախագահ`                                                                                                                                       Ռ.Նազարյան