Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հայտարարություններ

ՀՀ ՀԾԿՀ-ի հոկտեմբերի 9-ի նիստ

05/10/2015

 

 

 

Նախագիծ

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

 


9 հոկտեմբերի, 2015թ                                                                                                                                   ժամը՝ 12:00 - ին

1. «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերության 100 տոկոս բաժնետոմսերը վաճառելու թույլտվություն տալու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Ս. Շահինյան

2. «Օրանժ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերը գրավադրելուն համաձայնություն տալու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Գ. Գևորգյան

3. «ԱԱՏՎՔ» փակ բաժնետիրական ընկերության թույլտվությունները վերաձևակերպելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2009 թվականի փետրվարի 4-ի №14Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծը

 Զեկուցող` Գ. Գևորգյան

 

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ`                                                                                        Շ.Կիրակոսյան