Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հայտարարություններ

ՀՀ ՀԾԿՀ-ի դեկտեմբերի 16-ի նիստ

11/12/2015

 

 

 

Նախագիծ

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

 

16 դեկտեմբերի, 2015թ  ժամը՝ 11:00 - ին

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2004 թվականի սեպտեմբերի 16-ի №111Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Հ. Ղոսալմյան

2. Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2002 թվականի նոյեմբերի 1-ի №79Ա որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Հ. Ղոսալմյան

3. Հայաստանի Հանրապետության բնական մենաշնորհների կարգավորման հանձնաժողովի 2003 թվականի դեկտեմբերի 2-ի №82Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Հ. Ղոսալմյան

4. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության հաշիվները և ենթահաշիվները հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը հավելված

Զեկուցող` Հ. Ղոսալմյան

5. «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերության հաշիվները և ենթահաշիվները հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը հավելված

Զեկուցող` Հ. Ղոսալմյան

6. «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերության հաշիվները և ենթահաշիվները հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը հավելված

Զեկուցող` Հ. Ղոսալմյան

7. «Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության հաշիվները և ենթահաշիվները հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը հավելված

Զեկուցող` Հ. Ղոսալմյան

8. «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության հաշիվները և ենթահաշիվները հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը հավելված

Զեկուցող` Հ. Ղոսալմյան

9. «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերության հաշիվները և ենթահաշիվները հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը հավելված

Զեկուցող` Հ. Ղոսալմյան

10. «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության հաշիվները և ենթահաշիվները հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը հավելված

Զեկուցող` Հ. Ղոսալմյան

11. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2014 թվականի հուլիսի 16-ի №269Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Ս. Շահինյան

12. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի մարտի 28-ի №41Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Ս. Շահինյան

13. «Լորագետ ՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Սիսական» փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2015 թվականի մայիսի 27-ի №143Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Գ. Բաղրամյան

14. Պայմանագրային և տնօրինելի էլեկտրական հզորությունները հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը հավելված

Զեկուցող` Գ. Բաղրամյան

15.«ՅՈՒՔՈՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության բաժնեմասն օտարելուն և գրավադրելուն համաձայնություն տալու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Գ. Գևորգյան

16. «4 ԿԱ ՔՈՄՅՈՒՆԻՔԵՅՇՆՍ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի լիցենզիա տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը հավելված

Զեկուցող` Գ. Գևորգյան

17. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2010 թվականի դեկտեմբերի 8-ի №704Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Գ. Գևորգյան

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահ`

 

  Ռ. Նազարյան