Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հաղորդագրություններ

Ի գիտություն հասարակությանը

25/02/2016

Ի գիտություն հասարակությանը

 Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, Հայաստանի Հանրապետությունում ջրի ոլորտի Պետական-մասնավոր գործընկերության գործընթացի շրջանակում անցումային խորհրդատուի (Fichtner) աջակցությամբ համատեղ մշակել է «Ապագա վարձակալ ընկերության խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի պայմանների» նախագիծը:
 Նախագծին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղմամբ:

 ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով