Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հաղորդագրություններ

ՆՎԱԶԵՑՎԵԼ ԵՆ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ

24/06/2016

ՆՎԱԶԵՑՎԵԼ ԵՆ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԸ

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի հունիսի 24-ին կայացած նիստում քննարկվել են էլեկտրական էներգիայի սակագների սահմանման մասին հարցերը:
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, քննարկելով վերը նշված հարցերը, որոշել է սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի սակագները նվազեցնել 2.58 դրամով (ներառյալ ԱԱՀ-ն):
Սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի վերանայված սակագներն են՝
1) 110 կՎ լարմամբ սնվող սպառողների համար`
ա. ցերեկային սակագին` 34.7 դրամ/կՎտժ (գործող 37.28 դրամ/կՎտժ-ի փոխարեն)` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը,
բ. գիշերային սակագին` 30.7 դրամ/կՎտժ (գործող 33.28 դրամ/կՎտժ-ի փոխարեն)` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը.
2) 35 կՎ լարմամբ սնվող սպառողների համար`
ա. ցերեկային սակագին` 37.2 դրամ/կՎտժ (գործող 39.78 դրամ/կՎտժ-ի փոխարեն)` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը,
բ. գիշերային սակագին` 33.2 դրամ/կՎտժ (գործող 35.78 դրամ/կՎտժ-ի փոխարեն)` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը.
3) 6 (10) կՎ լարմամբ սնվող սպառողների համար`
ա. ցերեկային սակագին` 43.2 դրամ/կՎտժ (գործող 45.78 դրամ/կՎտժ-ի փոխարեն)` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը,
բ. գիշերային սակագին` 33.2 դրամ/կՎտժ (գործող 35.78 դրամ/կՎտժ-ի փոխարեն)` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը.
4) 0,38 կՎ և ցածր լարմամբ սնվող սպառողների (այդ թվում` բնակչության) համար`
ա. ցերեկային սակագին` 46.2 դրամ/կՎտժ (գործող 48.78 դրամ/կՎտժ-ի փոխարեն)` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը,
բ. գիշերային սակագին` 36.2 դրամ/կՎտժ (գործող 38.78 դրամ/կՎտժ-ի փոխարեն)` ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը:
Սահմանված սակագները ուժի մեջ կմտնեն 2016 թվականի օգոստոսի 1-ից:

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով