Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հայտարարություններ

ՀՀ ՀԾԿՀ-ի հունիսի 21-ի նիստ

16/06/2017

 

 

 

 

Նախագիծ

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

 

21 հունիսի , 2017թ  ժամը՝ 11:00 - ին

1.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող    հանձնաժողովի 2015 թվականի ապրիլի 22-ի №88Ն որոշման մեջ փոփոխություն-ներ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը


                                                                                                                     Զեկուցող՝ Գ. Բաղրամյան

2.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի մարտի 29-ի №103Ա որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

հավելված
                                                                                                                           Զեկուցող՝ Ս. Աղինյան

3.«ՔոնթուրԳլոբալ Հիդրո Կասկադ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2017 թվականի ներդրումային ծրագրին համաձայնություն տալու մասին

որոշման նախագիծը 

                                                                                                                           Զեկուցող՝ Ս. Աղինյան

4.Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի օպերատորների կողմից բաժանորդներին մուտքային և ելքային զանգերի ու կարճ հաղորդագրությունների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկություններ տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը 

                                                                                                                         Զեկուցող՝ Գ. Գևորգյան

5.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի մարտի 29-ի №107Ա որոշման մեջ փոփոխություն-ներ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը
                                                                                                                         Զեկուցող՝ Գ. Գևորգյան

6.«ՄԱՐԻՆԿԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի լիցենզիա տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը

հավելված 

                                                                                                                         Զեկուցող՝ Գ. Գևորգյան

7.Անհատ ձեռնարկատեր Ատոմ Կամոյի Գրիգորյանին հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի լիցենզիա տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը

հավելված


                                                                                                                         Զեկուցող՝ Գ. Գևորգյան

8.«ԳՐԻՄԱՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված №9/1-177 թույլտվությունը, Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները  կարգավորող հանձնաժողովի 2010 թվականի դեկտեմբերի 15-ի  №720Ա  և 2014 թվականի հունիսի 11-ի №177Ա  որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու և «ԳՐԻՄԱՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե գումարի փոխանցում պարտա-վորեցնելու մասին

որոշման նախագիծը 


                                                                                                                         Զեկուցող՝ Գ. Գևորգյան

9.«ԶԵԹ ԸՆԴ ԶԵԹ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված №9/1-99 և №9/1-167 թույլտվությունները, Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2010 թվականի դեկտեմբերի 28-ի №756Ա, 2015 թվականի հունվարի 21-ի №11Ա, 2015 թվականի փետրվարի 4-ի №19Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու և «ԶԵԹ ԸՆԴ ԶԵԹ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե գումարի փոխանցում պարտավորեցնելու մասին

որոշման նախագիծը 


                                                                                                                          Զեկուցող՝ Գ. Գևորգյան

10.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2011 թվականի ապրիլի 6-ի №162Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը
                                                                                                                          Զեկուցող՝ Գ. Գևորգյան


11.«ԱՄՐԻՏԱՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Գնդեվանք-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադ-րության ԼԷ №0594 լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու մասին

որոշման նախագիծը 

                                                                                                                          Զեկուցող՝ Ս. Շահինյան

12.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի դեկտեմբերի 25-ի №469Ա որոշման մեջ  փոփո-խություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը
                                                                                                                           Զեկուցող՝ Ս. Շահինյան

13.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի սեպտեմբերի 4-ի №317Ա որոշման մեջ փոփո-խություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծը
                                                                                                                           Զեկուցող՝ Ս. Շահինյան
                                                                                                           
14.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի սեպտեմբերի 4-ի №319Ա որոշման մեջ փոփո-խություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծը
                                                                                                                           Զեկուցող՝ Ս. Շահինյան


15.«ԶՈՎԱՇԵՆ ՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության №0090 լիցենզիայի գործողության ժամկետը երկարաձգելու և Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի կարգավորող հանձնաժողովի 2002 թվականի հուլիսի 31-ի №51 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին
որոշման նախագիծը                                                                                                                       


                                                                                                                           Զեկուցող՝ Ս. Շահինյան

16.«ՀԳՆՔ ԳՐՈՒՊ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության նկատմամբ հարուցված վարչական վարույթը կարճելու մասին

որոշման նախագիծը 


                                                                                                                           Զեկուցող՝ Ս. Շահինյան

17.«ԱՏԼԱՍ ԷՆԵՐԳՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության նկատ-մամբ հարուցված վարչական վարույթը կարճելու մասին

որոշման նախագիծը
                                                                                                                           Զեկուցող՝ Ս. Շահինյան

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահ`

 

  Ռ. Նազարյան