Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հայտարարություններ

ՀՀ ՀԾԿՀ-ի դեկտեմբերի 30-ի նիստ

25/12/2015

 

 

 

Նախագիծ

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

 

30 դեկտեմբերի, 2015թ  ժամը՝ 11:00 - ին

1.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2014 թվականի հունիսի 11-ի №163Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Ս. Շահինյան

2.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2014 թվականի հունիսի 11-ի №164Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Ս. Շահինյան

 

 

3.«Էներգոտեխնիկա» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Էներգոտեխնիկա-1» հողմային էլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության №0536 լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու մասին
որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Ս. Շահինյան

 

4.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի նոյեմբերի 6-ի №387Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Ս. Շահինյան

5.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2011 թվականի հունվարի 19-ի №4Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Ս. Շահինյան

6.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2015 թվականի մայիսի 27-ի №143Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին
որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Գ. Բաղրամյան


7.«ԻՆՏԵՐԼԻՆԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի լիցենզիա տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը        

 

հավելված

Զեկուցող` Գ. Գևորգյան

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահ`

 

  Ռ. Նազարյան