Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հայտարարություններ

Ապրիլի 27-ի հանձնաժողովի նիստ

20/04/2007

2007 թվականի ապրիլի 27-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նիստերի դահլիճում տեղի կունենա հանձնաժողովի նիստ, որտեղ կքննարկվի...


Նախագիծ

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ


 

27 ապրիլի, 2007թ                                                                                                                      ժամը՝ 11:00 - ին


1. «Որոտան-Արփա-ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացվող տեղեկատվության օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը       հավելված

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Բալյան
 

 

2. «Սևան-Հրազդանյան-ջրառ»  փակ  բաժնետիրական  ընկերության կողմից մատուցվող  ծառայությունների որակի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով  ներկայացվող տեղեկատվության օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը       հավելված

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Բալյան

 

3. «Դեբեդ-Աղստև-ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացվող տեղեկատվության օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը       հավելված

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Բալյան

 

4. «Ախուրյան-Արաքս-ջրառ» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացվող տեղեկատվության օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը       հավելված

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Բալյան

 

5. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2004 թվականի նոյեմբերի 9-ի № 144 Ա  որոշման մեջ լրացումներ  կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Բուդաղյան

 

6. «Լեռ էքս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Գեղի-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման համար անհրաժեշտ հիմնական գույքի նկատմամբ իրավունքները  փոխանցելուն համաձայնություն տալու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Հ.Ամիրաղյան
 
 
7. «Էլենէքս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Աղստև-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման № 0185 լիցենզիայի  գործողության ժամկետը երկարաձգելու և № 0185 լիցենզիայում փոփոխություն կատարելու մասին
 
                                                                                                                                                         Զեկուցող` Հ.Ամիրաղյան
 

8. «Բիթլիս ՄԵՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Այգեզարդ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի № 0208 լիցենզիայում փոփոխություն կատարելու  և «Այգեզարդ» փոքր  հիդրոէլեկտրակայանի գույքը գրավ դնելուն համաձայնություն տալու մասին
 
                                                                                                                                                         Զեկուցող` Հ.Ամիրաղյան

 

9. «ՍիրԿապ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը       հավելված

Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

10. «Արմենիան Դեյթաքոմ Քամփնի» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ռադիոհաճախականությունների օգտագործման թույլտվություն տ րամադրելու մասին

որոշման նախագիծը       հավելված

Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

11. «Արեգ-Նարեկ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը       հավելված

Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

12. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի դեկտեմբերի 15-ի № 333Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին   

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 


13. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի փետրվարի 16-ի № 47Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 


 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի նախագահ`                                                        Ռ.Նազարյան