Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հայտարարություններ

Նոյեմբերի 16-ի հանձնաժողովի նիստ

08/11/2007

2007 թվականի նոյեմբերի 16-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նիստերի դահլիճում տեղի կունենա հանձնաժողովի նիստ, որտեղ կքննարկվի...


Նախագիծ

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ


 

16 նոյեմբերի, 2007թ                                                                                                                      ժամը՝ 11:00 - ին


1. «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից մատուցվող կարգավորման ենթակա հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների առավելագույն սակագներից ցածր սակագների կիրառման կարգը հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը       հավելված

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Արշակյան
 

 

2. «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից մատուցվող առանձին ծառայությունների առավելագույն սակագների սահմանման մասին

որոշման նախագիծը       հավելված

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Արշակյան

 

3. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի մայիսի 4-ի № 207Ն որոշման մեջ փոփոխություն  կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Արշակյան

 

4. «Ղ-Տելեկոմ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ռադիոհաճախականությունների օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը       հավելված

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան
 

5. «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ռադիոհաճախականությունների օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին 

որոշման նախագիծը       հավելված

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան
 
 
6. «ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության «Ինժեներական կենտրոն» մասնաճյուղի շարժական ռադիոկապի ցանցի շահագործման № ԳՌՑ-0192, № ԳՌՑ-0193, № ԳՌՑ-0194, № ԳՌՑ-0196, № ԳՌՑ-0200, № ԳՌՑ-0201, № ԳՌՑ-0202, № ԳՌՑ-0203, № ԳՌՑ-0204, № ԳՌՑ-0206, № ԳՌՑ-0303, № ԳՌՑ-0302, № ԳՌՑ-0304, № ԳՌՑ-0305 թույլտվությունները վերաձևակերպելու մասին

որոշման նախագիծը       հավելված

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

7. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2004 թվականի նոյեմբերի 3-ի № 141Ա որոշման մեջ փոփոխություն  կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Բուդաղյան

 

8. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի հուլիսի 18-ի № 144 Ա որոշումն ուժը կորցրած  ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Հ.Ամիրաղյան

 

9. Տվյալների փոխանցման ծառայությունների մատուցման № ՊԼ-2996 լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Հ.Ամիրաղյան

 

10. 9 կիլոհերցից բարձր և 400 գիգահերցից ցածր հաճախության տիրույթի ռադիոէլեկտրոնային միջոցների առևտրի և ներմուծման № 794 լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Հ.Ամիրաղյան

 

11. Շարժական ռադիոկապի ցանցի բազային ռադիոկայանի շահագործման № ԳԲ-0722 և շարժական ռադիոկապի ցանցի շահագործման № ԳՌՑ-0301  թույլտվություններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Հ.Ամիրաղյան

 

12. Վերգետնյա ռադիոկայանի շահագործման իրավունքի № 37/1388 և № 37/1423  թույլտվություններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Հ.Ամիրաղյան

 


 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի նախագահ`                                                        Ռ.Նազարյան