Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հայտարարություններ

Նոյեմբերի 30-ի հանձնաժողովի նիստ

22/11/2007

2007 թվականի նոյեմբերի 30-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նիստերի դահլիճում տեղի կունենա հանձնաժողովի նիստ, որտեղ կքննարկվի...


Նախագիծ

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ


 

30 նոյեմբերի, 2007թ                                                                                                                      ժամը՝ 11:00 - ին


1. Ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվություն ունեցող անձանց համար հաշիվներ և ենթահաշիվներ հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը       հավելվածը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Արշակյան
 

 

2. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի 2008 թվականի վաճառքի սակագները սահմանելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Արշակյան

 

3. Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագների սահմանման մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Արշակյան

 

4. «Արարատ ՋԷԳ» փակ բաժնետիրական ընկերության «Հնեվանք-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագնի  սահմանման մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Արշակյան
 

5.  «Շաղատ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Շաղատ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագնի սահմանման մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Արշակյան
 
 
6. «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության «Լոռի-1» հողմային էլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագնի  սահմանման մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Արշակյան

 

7. «ՕՍՏ ԷԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Հաղպատ-1» և «Հաղպատ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագների  սահմանման մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Արշակյան

 

8.  «Ֆիրմա Գ.Ա.Խ.»սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Գետափ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագնի  սահմանման մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Արշակյան

 

9. «Հոսք» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության  «Բովաձոր» փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագնի  սահմանման մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Արշակյան

 

10. Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի սակագների մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Արշակյան

 

11. Երկդրույք սակագնային համակարգում գործող էլեկտրակայանների տնօրինելի էլեկտրական հզորությունների հաստատման մասին

որոշման նախագիծը       հավելվածը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Արշակյան

 

12. Օգտակար ջերմային պահանջարկի հիման վրա համակցված արտադրության տեղակայանքներից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագնի  առավելագույն մեծության սահմանման մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Արշակյան

 

13.  Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2008թվականի անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը       հավելվածը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Արշակյան

 

14. «Հայինկասացիա» փակ բաժնետիրական ընկերության շարժական ռադիոկապի ցանցի շահագործման թույլտվությունում փոփոխություն կատարելու  մասին

որոշման նախագիծը       հավելվածը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

15. «Սաքսֆոն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

16. «Բի Էֆ Էքսպրեսս» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը       հավելվածը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

17. «Ս.Ս.Մ.Քոլլ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը համարների զբաղեցման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

18. «Մեգալան» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը համարների զբաղեցման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

19. «Ամելայն»  սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը համարների զբաղեցման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

20. «Հաշ Կոմտել» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը համարների զբաղեցման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

21. «Վարդէմ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը համարների զբաղեցման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

22. «Հարք Նեթ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը համարների զբաղեցման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

23. «Սամմեր Թայմ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը համարների զբաղեցման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

24. «Նետսիս»  սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը համարների զբաղեցման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

25. «Արմինկո» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը համարների զբաղեցման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

26. «Քոլլ Մաստեր» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը համարների զբաղեցման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

27. «Յունիթել» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը համարների զբաղեցման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

28.  «Մերիման» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը համարների զբաղեցման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

29. Անհատ ձեռնարկատեր Հայկ Բալդրյանին համարների զբաղեցման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

30. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի նոյեմբերի 16-ի № 558 Ա որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան
 
31. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի նոյեմբերի 16-ի № 559 Ա որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան

 

32. ՌԷՄ-երի տեղադրման համար ռադիոհաճախությունների հատկացման № 7/2-12/11, շարժական ռադիոկապի ցանցի բազային ռադիոկայանի շահագործման № ԳԲ-1078 և շարժական ռադիոկապի ցանցի շահագործման № ԳՌՑ-0356 թույլտվություններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Հ.Ամիրաղյան

 

 

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի նախագահ`                                                        Ռ.Նազարյան