Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հայտարարություններ

Մարտի 28-ի հանձնաժողովի նիստ

21/03/2008

2008 թվականի մարտի 28-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նիստերի դահլիճում տեղի կունենա հանձնաժողովի նիստ, որտեղ կքննարկվի...


Նախագիծ

Օ Ր Ա Կ Ա Ր Գ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ


 

28 մարտի, 2008թ                                                                                                                      ժամը՝ 11:00 - ին


1. «Հայջրմուղկոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության 2009 թվականի ջրամատակարարման տևողության ցուցանիշների ծրագրային մեծությունները հաստատելու մասին 

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Բուդաղյան
 

 

2. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2004 թվականի հունիսի 1-ի № 62Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Բուդաղյան

 

3. «Հայջրմուղկոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի ցուցանիշների գրանցամատյանների և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով ներկայացվող տեղեկատվության օրինակելի ձևերը հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը       հավելված 1 , 2

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Բալյան

 

4. «Մուշեղ ՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Ջերմուկ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանի վերակառուցմանն ուղղված ներդրումային ծրագրին համաձայնություն տալու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Բուդաղյան
 

5. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի սեպտեմբերի 1-ի № 194 Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Բուդաղյան
 
 
6.  Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի սեպտեմբերի 1-ի № 195 Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Բուդաղյան

 

7.  Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի նոյեմբերի 20-ի № 278 Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Բուդաղյան

 
8.  Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի փետրվարի 2-ի № 25 Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին 

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Բուդաղյան
 
 
9.  «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» փակ բաժնետիրական ընկերությանը ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը       հավելվածը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան
 
 
10.  «ՌԱԳԷՆԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվություն տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը       հավելվածը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան
 
 
11.  «ԱՆՏԱՏԵԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ձայնային ծառայությունների մատուցման № 0183 լիցենզիան վերաձևակերպելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Գ.Գևորգյան
 
 
12.  Տեխնիկական արատորոշման միջոցներով տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման ծառայությունների մատուցման սակագների սահմանման ու վերանայման կարգը հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը       հավելվածը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Արշակյան
 
 
13.  Հայաստանի Հանրապետության բնական մենաշնոհների կարգավորման հանձնաժողովի 2003  թվականի հոկտեմբերի 17-ի № 67 Ա  որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Ա.Արշակյան
 
 
14.  «ՌԷՄ-երի տեղադրման համար ռադիոհաճախությունների հատկացման № 9/1-28, շարժական ռադիոկապի ցանցի շահագործման № ՏՕ-0048 և շարժական ռադիոկապի ցանցի բազային ռադիոկայանի շահագործման № ՏԲ-0038 թույլտվություններն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծը

                                                                                                                                                         Զեկուցող` Հ.Ամիրաղյան
 
 
 
 
 
 
 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող
հանձնաժողովի նախագահ`                                                        Ռ.Նազարյան