Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հաղորդագրություններ

ԳԵՐԻՇԽՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԵԼ ԵՆ «ԱՅՓԻ» ՏԱՐԱՆՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

18/11/2009

 

ԳԵՐԻՇԽՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՍԱՀՄԱՆՎԵԼ ԵՆ «ԱՅՓԻ» ՏԱՐԱՆՑՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
 

  ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նոյեմբերի 18-ին կայացած նիստում քննարկվել է «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական և «Ֆայբրնետ Քոմյունիքեյշն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների կողմից մատուցվող միջազգային «ԱՅՓԻ» տարանցման ծառայության առավելագույն սակագինը սահմանելու մասին հարցը:
  Դեռ 2009թ. հոկտեմբերի 14-ին ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը №641Ա որոշմամբ «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական և «Ֆայբրնետ Քոմյունիքեյշն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններին միջազգային «ԱՅՓԻ» տարանցման ծառայությունների շուկայում ճանաչել է գերիշխող դիրք զբաղեցնող օպերատորներ, որից հետո էլ նախաձեռնել է այդ ծառայության սակագնի հաշվարկման գործընթացը:
  Արդյունքում, քննարկելով վերը նշված հարցը, հանձնաժողովը որոշել է սահմանել «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական և «Ֆայբրնետ Քոմյունիքեյշն» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունների կողմից մատուցվող միջազգային «ԱՅՓԻ» տարանցման ծառայության 1 Մբիթ/վայրկյան արագությամբ տվյալների հոսքի առավելագույն սակագինը, որը յուրաքանչյուր հաշվետու ամսվա համար հաշվարկվում է համապատասխան բանաձևի հիման վրա` կախված ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված մեկ ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հայկական դրամի միջին փոխարժեքի մեծությունից: Ներկա փոխարժեքի պարագայում միջազգային «ԱՅՓԻ» տարանցման ծառայության 1 Մբիթ/վայրկյան արագությամբ տվյալների հոսքի առավելագույն սակագինը ստացվում է մոտ 174 հազար դրամ/ամիս (ներառյալ ԱԱՀ), որը շուրջ 2 անգամ ցածր է 2009թ. 1-ին կիսամյակում վերոհիշյալ ընկերությունների կողմից առաջարկված փաստացի միջին սակագնից:
Որոշումն ուժի մեջ է մտնելու 2010 թվականի հունվարի 1-ից:

ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողով
18.11.2009թ.