Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հաղորդագրություններ

Ճշգրտված սակագներ` երեք ընկերությունների համար

26/02/2010


ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի`  փետրվարի 26-ի երկրորդ նիստում քննարկվել են  «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի« փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման,  «Լոռի-ջրմուղկոյուղի»  փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման,  «Նոր  ակունք»  փակ բաժնետիրական  ընկերության կողմից սպառողներին խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման  սակագների սահմանման մասին հարցերը: ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը, քննարկելով վերը նշված հարցերը`որոշել է

1. «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին յուրաքանչյուր խորանարդ մետր խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման համար 172,2 դրամ սակագին` ներառյալ ԱԱՀ-ն:
2. «Լոռի-ջրմուղկոյուղի » փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին յուրաքանչյուր խորանարդ մետր խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման   համար 180,98 դրամ սակագին` ներառյալ ԱԱՀ-ն:
3. «Նոր ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին յուրաքանչյուր խորանարդ մետր խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման   համար 202,63 դրամ սակագին` ներառյալ ԱԱՀ-ն:


Սահմանված սակագները ուժի մեջ կմտնեն 2010 թվականի ապրիլի 1-ից: Մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ այստեղ :