Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հայտարարություններ

ՀՀ ՀԾԿՀ-ի դեկտեմբերի 18-ի նիստ

13/12/2019

 

 

 

 

Նախագիծ

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ՀՀ ք. Երևան, Սարյան 22

 

18 դեկտեմբերի, 2019թ  ժամը՝ 11:00 - ին

1.Սպառողների էներգատեղակայանքներով էլեկտրական էներգիան ենթասպառողների կամ բաշխողի այլ ցանցերի սնման համար փոխանցելու կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2004 թվականի ապրիլի 14-ի №41Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծը

հավելված

Զեկուցող՝ Գ. Կոլյան

2.«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության 2020-2024 թվականների ներդրումային ծրագրին համաձայնություն տալու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018 թվականի դեկտեմբերի 14-ի №713Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

հավելված

Զեկուցող՝ Գ. Կոլյան

3.«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերությանը նախազգու-շացնելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող՝ Գ. Կոլյան

4.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2020 թվականի աշխատանքային ծրագիրը հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող՝ Հ. Ղոսալմյան

5.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի ապրիլի 29-ի №124Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (չքննարկվող)

որոշման նախագիծը

հավելված

Զեկուցող՝ Լ. Մկրտչյան

6.Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2020 թվականի անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը

հավելված 

Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան

7.Հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի միջև փոխկապակցման ծառայություն-ների վերջնավորման վճարների հաշվարկման և կիրառման մեթոդիկան հաստատելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան

8.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2010 թվականի հունիսի 30-ի №325Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծը 

Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան

9.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայություները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի օգոստոսի 9-ի №299Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

որոշման նախագիծը 

Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան

10.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 12-ի №477Ա և №478Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծը 

Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան

11.Անհատ ձեռնարկատեր Արթուր Մարատի Բաղդասարյանին հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի լիցենզիա տրամադրելու մասին

որոշման նախագիծը

հավելված

Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան

12.Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2015 թվականի դեկտեմբերի 9-ի №420Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծը 

Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ

13.Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի հանձնաժողովի 1999 թվականի հունիսի 25-ի №10 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (չքննարկվող)

որոշման նախագիծը 

Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահ`

 

  Գ. Բաղրամյան