Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հայտարարություններ

ՀՀ ՀԾԿՀ-ի մայիսի 25-ի նիստ

20/05/2016

 

 

 

 

Նախագիծ

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

 

25 մայիսի, 2016թ  ժամը՝ 11:00 - ին

1. Միջազգային կապուղիների և տվյալների հոսքերի աշխարհագրական երթուղիների համաձայնեցման մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Գ. Գևորգյան

2. Օրենքով սահմանված գնման երաշխիքային ժամկետի ավարտից հետո փոքր հիդրոէլեկտրակայաններում և էներգիայի վերականգնվող այլ աղբյուրների կիրառմամբ էլեկտրակայաններում արտադրվող էլեկտրական էներգիայի հետագա գնման մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Ս. Շահինյան

3. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2014 թվականի մարտի 19-ի №55Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Ս. Շահինյան

4. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության ղեկավար աշխատողներին (տնօրինություն) ներկայացվող չափորոշիչներին համաձայնություն տալու և Հայաստանի Հանրապետության բնական մենաշնորհների կարգավորման հանձնաժողովի 2003 թվականի մայիսի 19-ի №24Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին

որոշման նախագիծը հավելված

Զեկուցող` Ս. Շահինյան

5. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի հոկտեմբերի 23-ի №359Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը հավելված

Զեկուցող` Գ. Բաղրամյան

6. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2005 թվականի սեպտեմբերի 16-ի №125Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Գ. Բաղրամյան

7. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագները սահմանելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Գ. Բաղրամյան

8. Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագները սահմանելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Գ. Բաղրամյան

9. «ԿԱՊԱՆ-ԷՆԵՂԺԻ» փակ բաժնետիրական ընկերության «Ողջի-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Գ. Բաղրամյան

10. «Լորագետ ՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Սիսական» փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Գ. Բաղրամյան

11. «ԲԻԷՍԲԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «ԳՆԴԵՎԱՆՔ» փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Գ. Բաղրամյան

12. «Լուսակերտ Բիոգազ Փլանթ» փակ բաժնետիրական ընկերության կենսաբանական զանգվածից էլեկտրական էներգիա արտադրող կայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Գ. Բաղրամյան

13. «ԷՆԵՐԳՈՏԵԽՆԻԿԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «ԷՆԵՐԳՈՏԵԽՆԻԿԱ-1» հողմային էլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Գ. Բաղրամյան

14. «ԱՐԱՑ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Քաջարան» հողմային էլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Գ. Բաղրամյան

15. «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության «Լոռի-1» հողմային էլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին

որոշման նախագիծը

Զեկուցող` Գ. Բաղրամյան

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահ`

 

  Ռ. Նազարյան