Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հաղորդագրություններ

Հաստատվել է Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոնները

27/12/2006

    ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի դեկտեմբերի 27-ի նիստում քննարկվել է «Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոնները հաստատելու մասին» հարցը:
    Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում. հաստատել Էլեկտրական էներգիայի մատակարարման և օգտագործման կանոնները:
    Նոր Կանոններում էականորեն հստակեցվել և որոշակիորեն ընդլայնվել են էլեկտրամատակարար ընկերության սպասարկման տիրույթը և սպասարկման օրերը: Խստացվել են պահանջները` այդ ծառայությունների մատուցման ընթացակարգերի և ժամկետների վերաբերյալ:
    Կանոնների մի շարք պահանջներ համալրված են համապատասխան ընթացակարգերով: Սահմանվել է նաև Կանոններում ամրագրված դրույթների և ընթացակարգերի խախտման համար տույժերի կիրարկման մեխանիզմը:
    Որոշումն  ուժի մեջ կմտնի 2007 թվականի հուլիսի 1-ից:


                                                      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով