Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հաղորդագրություններ

Գյումրի քաղաքի և Շիրակի մարզի 36 բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումների կատարման մասին տեղեկություն

05/11/2005

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ԵՎ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ 36 ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

(2005թ. ապրիլ-հոկտեմբեր)
ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի լիցենզավորված գործունեության մոնիթորինգի և ներդրումային ծրագրերի վարչության կողմից ուսումնասիրվել է Գյումրի քաղաքի և Շիրակի մարզի 36 բնակավայրերի ջրամատակարարման և ջրահեռացման բարելավմանն ուղղված առաջնահերթ միջոցառումների կատարման մասին «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» ՓԲԸ-ի կողմից ներկայացված տեղեկատվությունը:

          ամբողջ հաշվետվությունը