Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հաղորդագրություններ

«Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ում մոնիթորինգ նոյեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ը

10/11/2005

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 2005 թվականի նոյեմբերի 15-ից մինչև դեկտեմբերի 15-ը իրականացնելու է մոնիթորինգ հանձնաժողովի 2004 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N128Ն որոշմամբ հաստատված` «Նոր Ակունք» ՓԲԸ-ի կողմից կենցաղային կարիքների համար խմելու ջրի մատակարարմանը ներկայացվող սպասարկման որակի նվազագույն պահանջների, ինչպես նաև 2005 թվականի ապրիլ ամսին ընկերությունում անցկացված մոնիթորինգի արդյունքների հիման վրա տրված հանձնարարականների կատարումը ուսումնասիրելու նպատակով:


            Մոնիթորինգի ծրագիրը              ժամանակացույցը