Հայաստանի Հանրապետության
Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող Հանձնաժողով

Հաղորդագրություններ

ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի առևտրային կանոնների և մեծածախ շուկայի պայմանագրի նախագծեր

28/10/2019

ՀՀ կառավարության 14․09․2018թ. №1010-Լ որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության էլեկտրաէներգետիկական համակարգի էլեկտրաէներգիայի շուկայի ազատականացման և միջպետական առևտրի զարգացման միջոցառումների ծրագիր-ժամանակացույցի» 4-րդ կետի կատարման նպատակով շահագրգիռ անձանց քննարկմանն են ներկայացվում՝
1. Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի առևտրային կանոնների նախագիծը,
2. Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի մասին պայմանագրի նախագիծը։