Call email facebook Sitemap

RA am

ՀայերենEnglish
There are no translations available.

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ


1.Ստորև պահանջվող փաստաթղթերը ներկայացվում են երկու օրինակից.

 • ա) գործունեություն ծավալող ընկերության կանոնադրության և պետռեգիստրի գրանցման վկայականի պատճենը, (անձնագրային տվյալները, եթե Հայտատուն ֆիզիկական անձ է).
 • բ) ջրօգտագործման թույլտվության պատճենը.
 • գ) Թույլտվությամբ նախատեսվող գործունեությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ բնակավայրերի ցանկը և Ջրային համակարգի տեղակայման քարտեզը.
 • դ) տեղեկանք մեկ այլ անձի սեփականության նկատմամբ սերվիտուտի անհրաժեշտության մասին կամ տեղեկանք դրա անհրաժեշտության բացակայության մասին: Այն դեպքում, երբ անհրաժեշտ է սերվիտուտ մեկ այլ անձի սեփականության նկատմամբ պետք է ներկայացնել անհրաժեշտ սերվիտուտի բնույթի նկարագրությունը, նշել հնարավոր ազդեցության տակ ընկնող գույքի սեփականատիրոջ անունը, դիտարկվող գույքի տեղակայությունները, հայտատուի և այդ գույքի սեփականատիրոջ միջև կնքված պայմանագիր` անհրաժեշտ սերվիտուտի տրամադրման մասին.
 • ե) Թույլտվությամբ նախատեսվող գործունեության համար անհրաժեշտ հողի և այլ գույքի նկատմամբ իրավունքները հաստատող փաստաթղթեր (վարձակալության պայմանագրեր, պետական գրանցման վկայականներ).
 • զ) տեղեկություններ Ջրային համակարգի օգտագործման ու կառավարման նախկին փորձի մասին (ներառում է Ջրային համակարգի օգտագործման ժամկետը` վերջին 5 տարիների ընթացքում, տարածքը, գործունեության տեսակը, գործունեության արդյունավետությունը).
 • է) տեղեկություններ ջրային ռեսուրսների որակի կամ քանակի վրա Հայտով պահանջվող Ջրային համակարգի օգտագործման և կառավարման վնասակար ազդեցության մասին (հրապարակումներ մամուլում կամ այլ տեղեկատվություն).
 • ը) Թույլտվությամբ նախատեսված գործունեությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ հիմնական և վարձակալված միջոցների ցանկը (հավելվածներ 3, 4).
 • թ) գործարար ծրագիր.
 • ժ) ընկերության վերջին տարվա ընդհանուր բնույթի ֆինանսական հաշվետվությունները (առկայության դեպքում նաև վերջին տարվա ընթացքում ընկերությունում անցկացված աուդիտորական եզրակացության և այլ մարմինների կողմից կատարված ստուգման ակտերի պատճենները).
 • ժա)  տեղեկություն վարկերի կամ այլ փոխառությունների մասին  (հավելված 5).
 • ժբ) պետական տուրքի վճարումը հաստատող փաստաթուղթ.
 • ժգ)  Հայտատուին վերաբերվող դատական վարույթում գտնվող և ավարտված գործերի կամ դրանց բացակայության մասին տեղեկություն (օրինական ուժի մեջ մտած վճիռներ, որոշումներ, կատարողական վարույթի որոշումներ):2.Սույն հավելվածի 1-ին կետի ժ) ենթակետով նախատեսված փաստաթղթերը չեն պահանջվում, եթե Հայտատուն ֆիզիկական անձ է:

follow

Report9

 

 

Վերջին նորություններ

Пятница, 17 Ноября 2017
There are no translations available.

PSRC Shenk new2

2017 թվականի նոյեմբերի 22-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառ...


Подробнее...

Среда, 15 Ноября 2017
There are no translations available.


Подробнее...

Вторник, 14 Ноября 2017
There are no translations available.


Подробнее...

Пятница, 10 Ноября 2017
There are no translations available.

20121031 160320

2017 թվականի նոյեմբերի 15-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ հանրային ծառ...


Подробнее...

Пятница, 10 Ноября 2017
There are no translations available.


Подробнее...

Օգտակար հղումներ

gov  3-1 6232   gazprom-armenia logo-arm conference banner rus 


Հայաստանի Հանրապետության Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող հանձնաժողով
© 1997-2014, Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են: