Call email facebook Sitemap

RA am

ՀայերենEnglish
There are no translations available.

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

Էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգ (ՀԾԿՀ 23.10.2013թ. №359Ն որոշում)

1. էլեկտրաէներգետիկական համակարգ՝
1) վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագների հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 22.04.2015թ. №88Ն որոշում),
2) վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագներ (ՀԾԿՀ 29.05.2019թ. №159Ն որոշում),
3) փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագների հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 15.06.2007թ. №275Ն որոշում),
4) փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագնի առավելագույն մեծություն (ՀԾԿՀ 19.05.2010թ. №241Ն որոշում),
5) էլեկտրական էներգիա արտադրող ընկերությունների կողմից առաքվող էլեկտրական էներգիայի (հզորության) սակագների հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 16.09.2005թ. №125Ն որոշում),
6) էլեկտրական էներգիայի հաղորդման ծառայության մատուցման սակագնի հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 15.06.2016թ. №167Ա որոշում),
7) էլեկտրաէներգետիկական շուկային համակարգի օպերատորի և շուկայի օպերատորի ծառայությունների մատուցման սակագների հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 15.06.2016թ. №166Ա որոշում),
8) «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի անհրաժեշտ հասույթի և սակագնային մարժայի հաշվարկման մեթոդիկա՝ էլեկտրական էներգիայի բաշխման գործառույթի մասով (ՀԾԿՀ 01.11.2002թ. №79Ա որոշում),

9) «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի անհրաժեշտ հասույթի հաշվարկման մեթոդիկա՝ էլեկտրական էներգիայի երաշխավորված մատակարարման գործառույթի մասով (ՀԾԿՀ 21.12.2019թ. №748Ա որոշում),
10) սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի և բաշխման ծառայության մատուցման սակագների հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 13.12.2017թ. №541Ն որոշում),
11) այլ սպառողների (ենթասպառողների) կամ մատակարարի այլ ցանցերի սնման համար սպառողի մատուցած ծառայության վճարների չափի հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 14.04.2004թ. №41Ն որոշում),
12) ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ցանցային կանոններ (ՀԾԿՀ 17.05.2017թ. №161Ն որոշում),
13) ՀՀ էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի ժամանակավոր առևտրային կանոններ (ՀԾԿՀ 09.08.2017թ. №344Ն որոշում):

2. Գազամատակարարման համակարգ՝
1) գազամատակարարման համակարգում կարգավորվող սակագների հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 21.12.2004թ. №168Ա որոշում),
2) բնակչության և բազմաբնակարան շենքերում գտնվող կազմակերպությունների ներտնային գազասպառման համակարգերի նախագծման, շինհավաքակցման և կարգաբերման աշխատանքների կատարման ծախսերի հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 09.12.2005թ. №200Ա որոշում

3. Ջերմամատակարարման համակարգ՝
Ջեռուցման նպատակով օգտագործվող ջերմային էներգիայի սակագնի հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 15.06.2007թ. №273Ն որոշում

ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏ
1. Ջրային ոլորտում սակագների սահմանման և վերանայման կարգ (ՀԾԿՀ 02.11.2016թ. №296Ն որոշում),
2. «Վեոլիա Ջուր» ՓԲԸ-ի խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման լիցենզիայի պայմանների №3՝ «Սակագներ և սակագների ճշգրտումներ» հավելված (ՀԾԿՀ 09.12.2016թ. №397Ա որոշում),
3. խմելու ջրի մատակարարման, ջրահեռացման և կեղտաջրերի մաքրման ծառայությունների մատուցման սակագների մշակման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 05.04.2005թ. №33Ն որոշում),
4. ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայությունների մատուցման սակագների մշակման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 24.06.2005թ. №79Ն որոշում

ՀԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
1. «Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագների սահմանման ու ճշգրտման համար ներկայացվող ծախսումների ֆորմատ (ՀԾԿՀ 28.07.2006թ. №157Ն որոշում),
2. «Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող սակագնային կարգավորման ենթակա հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների ցանկ (ՀԾԿՀ 20.05.2008թ. №273Ա որոշում),
3. «Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագների հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 29.07.2014թ. №307Ա որոշում),
4. «Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ-ի ծախսերի և հիմնական միջոցների արժեքների բաշխման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 29.07.2014թ. №308Ա որոշում),
5. «Վեոն Արմենիա» ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող կարգավորման ենթակա հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների առավելագույն սակագներից ցածր սակագների կիրառման կարգ (ՀԾԿՀ 16.11.2007թ. №529Ա որոշում):

ՓՈՍՏԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
1. «Հայփոստ» ՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող փոստային կապի ունիվերսալ ծառայությունների սակագների սահմանման ու վերանայման կարգ (ՀԾԿՀ 07.12.2007թ. №630Ա որոշում

ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
1. «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի ենթակառուցվածքի օգտագործման վճարների սահմանման և վերանայման կարգ (ՀԾԿՀ 24.12.2008թ. №731Ա որոշում),
2. «Հարավկովկասյան երկաթուղի» ՓԲԸ-ի երկաթուղային տրանսպորտի ենթակառուցվածքի օգտագործման վճարի հաշվարկման մեթոդիկա (ՀԾԿՀ 05.12.2012թ. №501Ա որոշում):

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ
1. Տեխնիկական արատորոշման միջոցներով տրանսպորտային միջոցների պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման ծառայությունների մատուցման սակագների սահմանման ու վերանայման կարգ (ՀԾԿՀ 28.03.2008թ. №149Ն որոշում):

Report 

civil-service 

follow

Untitled4

 

Վերջին նորություններ

Пятница, 17 Января 2020
There are no translations available.

PSRC Shenk new2

2020 թվականի հունվարի 22-ին, ժամը 15:00-ին, ՀՀ հանրային ծառա...


Подробнее...

Четверг, 16 Января 2020
There are no translations available.

20121031 160320

2020 թվականի հունվարի 17-ին, ժամը 15:00-ին, ՀՀ հանրային ծառա...


Подробнее...

Вторник, 14 Января 2020
There are no translations available.


Подробнее...

Вторник, 14 Января 2020
There are no translations available.


Подробнее...

Пятница, 10 Января 2020
There are no translations available.

PSRC Shenk new2

2020 թվականի հունվարի 15-ին, ժամը 16:00-ին, ՀՀ հանրային ծառա...


Подробнее...

Օգտակար հղումներ

gov  3-1 veolia   gazprom-armenia logo-arm IC banner Riga2019 FINAL 


Հայաստանի Հանրապետության Հանրային Ծառայությունները Կարգավորող հանձնաժողով
© 1997-2014, Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են: