17.03.22

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի փետրվարի 16-ի «ԱՅՍՈԼԱՐ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Այսոլար» արևային էլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության ԼԷ №0668 լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու մասին» №68-Ա որոշում