ՀՀ ՀԾԿՀ-ի մայիսի 26-ի նիստ

Նախագիծ

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ՀՀ ք. Երևան, Սարյան 22

 

 

26 մայիսի, 2021թ ժամը՝ 11:00 – ին

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահ`

 

Գ. Բաղրամյան

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2015 թվականի ապրիլի 22-ի №88Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
2. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ի №374Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
3. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագները սահմանելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
4. Փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագները սահմանելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
5. «Անի» բաց բաժնետիրական ընկերության «Ջրաձոր» փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
6. «ԱՐԳԻՇՏԻ-2» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Մարցիգետ ՓՀԷԿ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
7. Արևային էլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագները սահմանելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
8. «ՍՈԼԱՐ ՊԱՌԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Դդմասար-1» արևային էլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
9. «ԷՅՉ ԷՅՉ ԴԻ ՍՈԼԱՐ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Պարտիզակ-1» և «Պարտիզակ-2» արևային էլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագները սահմանելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
10. «ՍՈԼԱՐ ՖԱՐՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Սոլար Ֆարմ» արևային էլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
11. «ՍԱՆԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «ՍԱՆԷՆԵՐՋԻ» արևային էլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
12. Հողմային էլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագները սահմանելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
13. «Լուսակերտ Բիոգազ Փլանթ» փակ բաժնետիրական ընկերության կենսազանգվածից էլեկտրական էներգիա արտադրող կայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
14. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թվականի մայիսի 20-ի №273Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
15. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի նոյեմբերի 16-ի №530Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
16. «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության գույքը վարձակալությամբ հանձնելուն համաձայնություն տալու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
17. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության ներկայացրած պայմանագրին համաձայնություն տալու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղոսալմյան
18. «ԷԴՄ ՍՈԼԱՐ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե գումար փոխանցելու մասին Զեկուցող՝ Դ. Մուրադյան
19. Անհատ ձեռնարկատեր Սերգեյ Միհրանի Մախսուդյանին հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի լիցենզիա տրամադրելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
20. «ԷՖ ՆԵԹ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հանրային ամրակցված հեռախոսային ցանցի ոչ աշխարհագրական կոդի և համարների զբաղեցման թույլտվություն տալու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
21. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2012 թվականի փետրվարի 8-ի №25Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան