·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձանաժողովի 2022-2024թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ներառյալ՝ ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի) հայտ

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022թ. հաստատված բյուջեի հիմքում դրված ծախսային հաշվարկ-հիմնավորումներ

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021թ. հաստատված բյուջեի հիմքում դրված ծախսային հաշվարկ-հիմնավորումներ

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձանաժողովի 2021-2023թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ներառյալ՝ ՀՀ 2021 թվականի պետական բյուջեի) հայտի նախագիծ

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2020թ հաստատված բյուջե

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձանաժողովի 2020-2022թթ. միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի (ներառյալ՝ ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի) լրամշակված հայտ

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019թ. հաստատված բյուջե

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018թ. հաստատված բյուջե

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017թ. հաստատված բյուջե

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016թ. հաստատված բյուջե

 

·      ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2015թ. հաստատված բյուջե