Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատու

Հանձնաժողովի նախագահի խորհրդական՝ Լուսինե Ժամհարյան, հեռ (010) 523 042 (206), էլ. հասցե՝  luszhamharyan@gmail.com

Հակակոռուպցիոն ծրագրերի պատասխանատուին փոխարինող անձ

Իրավաբանական և դատական սպասարկման բաժնի ավագ մասնագետ՝ Անուշիկ Աղինյան, հեռ (010) 564 927 (315), էլ հասցե՝ aaghinyan99@gmail.com