Խնդրում ենք 1 աշխատանքային օր առաջ, մինչև ժամը 12:00-ը գրանցվել

հանձնաժողովի դիմումների քննարկման բաժնում` Սարյան 22 հասցեով կամ

հետևյալ հեռախոսահամարով` (010) 58-45-29,  Ֆաքս՝ (010) 52-55-63,  էլ. փոստ՝ psrcinfo@psrc.am

 

Անուն, ազգանուն, պաշտոն

Ընդունելության օրը

Ընդունելության ժամը

 Գ. Բաղրամյան, հանձնաժողովի նախագահ

յուրաքանչյուր ամսվա վերջին ուրբաթ օրը

 

 Ս. Շահինյան, հանձնաժողովի անդամ

յուրաքանչյուր ամսվա վերջին հինգշաբթի օրը

16:00 - 17:00

 Ս. Աղինյան, հանձնաժողովի անդամ

յուրաքանչյուր ամսվա վերջին չորեքշաբթի օրը

14:00 - 15:00

 Կ. Սարգսյան, հանձնաժողովի անդամ

յուրաքանչյուր ամսվա վերջին երկուշաբթի օրը

12:00 - 13։00