«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն դիմել է հանձնաժողով վերջնական սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագների վերանայման հայտով, այն ընդունվել է ուսումնասիրության։ Հայտով ներկայացված փաստաթղթերն են`

 

գրություն և դիմում,

հայտարարություն,

բաշխվող բնական գազի կանխատեսվող հաշվեկշիռ (ձև 4-8),

բնական գազի բաշխման սակագնի հաշվարկ (ձև 5-10),

տեղեկանքներ և համաձայնագիր։