ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը շնորհավորում է «Սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ: Հանձնաժողովի կողմից կարգավորովող բնագավառները անխտիր առնչվում են բոլոր սպառողներին, ուստի սպառողների շահերի պաշտպանությունը հանձնաժողովի գործունեության առանցքային ուղղություններից է: Լինելով տեղեկացված Ձեր իսկ իրավունքների կամ պարտականությունների վերաբերյալ, դուք կկարողանաք պաշտպանել Ձեզ ցանկացած իրավիճակներում։ Համոզված ենք, որ պետական մարմինների, տնտեսվարողների, հասարակական հատվածի և բոլոր քաղաքացիների համատեղ ջանքերով կարող ենք ապահովել այնպիսի միջավայր, որտեղ իրապես մեր սպառողները կլինեն իրազեկված և պաշտպանված: