Նախագիծ

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ՀՀ ք. Երևան, Սարյան 22

 

 

19 հունվարի, 2022թ ժամը՝ 11:00 – ին

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները կատարող՝

Ս. Աղինյան

1. «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերության գույքը վարձակալության իրավունքով հանձնելուն համաձայնություն տալու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
2. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի ապրիլի 3-ի №76Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
3. «ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ» փակ բաժնետիրական ընկերության գործունեությունը կանխորոշելու հնարավորություն տվող բաժնետոմսերի օտարմանը համաձայնություն տալու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
4. «ՍՊԱՅԴԵՌ ՆԵԹ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի լիցենզիա տրամադրելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
5. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2009 թվականի մարտի 18-ի №105Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու, 2008 թվականի փետրվարի 29-ի №96Ա և 2010 թվականի հունիսի 9-ի №291Ա որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ 6. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ի №471Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին (չքննարկվող) Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան