Նախագիծ

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ՀՀ ք. Երևան, Սարյան 22

 

 

26 հունվարի, 2022թ ժամը՝ 11:00 – ին

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները կատարող՝

Ս. Աղինյան

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2020 թվականի փետրվարի 5-ի №20Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
2. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018 թվականի նոյեմբերի 30-ի №436Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
3. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018 թվականի նոյեմբերի 30-ի №437Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
4. «ԲԱՐԻ ԱՐԵՎ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Բարի Արև» արևային էլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
5. «ԲԱՐԻ ԱՐԵՎ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Բարի Արև-1» արևային էլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
6. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021 թվականի մարտի 24-ի №86Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Զեկուցող՝ Դ. Մուրադյան
7. «ՅՈՏՏԱ ՑԱՆՑ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի լիցենզիա տրամադրելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
8. «ՔՈԼՄԵՆԱ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի լիցենզիա տրամադրելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
Լրացուցիչ 9. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2010 թվականի ապրիլի 20-ի №194Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
Լրացուցիչ 10. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021 թվականի դեկտեմբերի 8-ի №431Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին (չքննարկվող) Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան