Նախագիծ

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ՀՀ ք. Երևան, Սարյան 22

 

 

05 հունվարի, 2022թ ժամը՝ 15:00 – ին

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահ՝

Գ. Բաղրամյան

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի №516Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Մ. Մոմջյան
2. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի №518Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Զեկուցող՝ Մ. Մոմջյան
3. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի հոկտեմբերի 23-ի №359Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին Զեկուցող՝ Մ. Մոմջյան
4. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի №523Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղոսալմյան
5. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի №517Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղոսալմյան
6. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի №519Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղոսալմյան
7. «Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի օպերատոր» փակ բաժնետիրական ընկերության գույքը վարձակալությամբ հանձնելուն համաձայնություն տալու մասին Զեկուցող՝ Ս. Պետրոսյան
8. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի հուլիսի 24-ի №273Ա և 2021 թվականի նոյեմբերի 24-ի №404Ա որոշումների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ս. Պետրոսյան
9. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ի №383Ա և 2021 թվականի նոյեմբերի 23-ի №402Ա որոշումների մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ս. Պետրոսյան
10. «ԲԱՐԻ ԱՐԵՎ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Բարի Արև-2» արևային էլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին Զեկուցող՝ Մ. Մոմջյան
11. «ՏԱԹԵՎԻ ԱՆԱՊԱՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Անապատ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու մասին Զեկուցող՝ Մ. Մոմջյան
Լրացուցիչ 12. «ԹԻՄ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը տրամադրված հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի լիցենզիան վերաձևակերպելու մասին (չքննարկվող) Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան