Նախագիծ

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ՆԻՍՏԻ

ՀՀ ք. Երևան, Սարյան 22

 

 

08 հունիսի, 2022թ ժամը՝ 14:00 – ին

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունները կատարող՝

Ս. Աղինյան

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2013 թվականի նոյեմբերի 1-ի №374-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
2. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի №517-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և 2019 թվականի դեկտեմբերի 18-ի №468-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Զեկուցող՝ Դ. Մուրադյան
3. «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերությանը նախազգուշացնելու մասին Զեկուցող՝ Դ. Մուրադյան
4. «ՋԻՄԵԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Ջիմել» փոքր հիդրոէլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության ԼԷ №0682 լիցենզիայի գործողությունը կասեցնելու մասին Զեկուցող՝ Դ. Մուրադյան
5. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2012 թվականի հունիսի 13-ի №212Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան