ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ՀՀ ք. Երևան, Սարյան 22

 

 

10 մայիսի, 2024թ ժամը՝ 11:00 - ին

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահ՝

Գ. Բաղրամյան

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ի №378-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղոսալմյան
2. Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման պայմանագրի օրինակելի ձևը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2016 թվականի նոյեմբերի 30-ի №379-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղոսալմյան
3. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2023 թվականի դեկտեմբերի 13-ի №424-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
4. «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերության գույքը առանձնացման ձևով վերակազմակերպմամբ ստեղծվող նոր իրավաբանական անձին փոխանցելուն համաձայնություն տալու մասին Զեկուցող՝ Հ. Նալբանդյան
5. «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության գույքը աճուրդային եղանակով օտարելու գործարքին համաձայնություն տալու մասին Զեկուցող՝ Հ. Նալբանդյան
6. «ԱՐԱՐԱՏ ՔԵՆԻՆԳ ՖԵՔԹԸՐԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը «Արարատ քենինգ ֆեքթըրի» արևային էլեկտրակայանում բացառապես սեփական կարիքների համար էլեկտրական էներգիայի (հզորության) արտադրության լիցենզիա տրամադրելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Նալբանդյան
7. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի մայիսի 18-ի №206-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Նալբանդյան
8. Անհատ ձեռնարկատեր Նարեկ Ռաֆիկի Մանուկյանին հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի լիցենզիա տրամադրելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
9. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2008 թվականի նոյեմբերի 19-ի №635Ա որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
10. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2014 թվականի մայիսի 21-ի №134Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ
11. «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալի 100 տոկոսը կազմող բաժնետոմսերի գրավադրմանը համաձայնություն տալու մասին Զեկուցող՝ Հ. Նալբանդյան