Նախագիծ

ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ՀՀ ք. Երևան, Սարյան 22

 

 

23 նոյեմբերի, 2022թ ժամը՝ 11:00 – ին

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահ՝

Գ. Բաղրամյան

1. «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» և «ԹԻՄ ՓԵՅ» փակ բաժնետիրական ընկերությունների միջև կնքված պայմանագրին համաձայնություն տալու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղոսալմյան
2. «ԱՐՄԷՆԵՐԳՈ ԷՅԷՄ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը էլեկտրական էներգիայի մատակարարման լիցենզիա տրամադրելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
3. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի հուլիսի 4-ի №296Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե գումար փոխանցելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
4. Հայաստանի Հանրապետության տարածքում վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների օգտագործմամբ էլեկտրական էներգիա արտադրող կայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի մայիսի 25-ի №217-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
5. Մի շարք փոքր հիդրոէլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի մայիսի 25-ի №218-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
6. «ՏԱԹԵՎԻ ԱՆԱՊԱՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Անապատ-2» փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի մայիսի 25-ի №219-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
7. «ԼԵՌՆԱՊԱՏԻ ԿԱՆԹԵՂ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Լեռնապատ ՀԷԿ-1» փոքր հիդրոէլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի մայիսի 25-ի №230-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
8. Մի շարք ընկերությունների արևային էլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի մայիսի 25-ի №220-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
9. Մի շարք ընկերությունների արևային էլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
10. Հողմային էլեկտրակայաններից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագները սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի մայիսի 25-ի №228-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
11. «Լուսակերտ Բիոգազ Փլանթ» փակ բաժնետիրական ընկերության կենսազանգվածից էլեկտրական էներգիա արտադրող կայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի մայիսի 25-ի №229-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
12. «ՔԼԻՆ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության «Վայոց Արև-1» արևային էլեկտրակայանից առաքվող էլեկտրական էներգիայի սակագինը սահմանելու և Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2022 թվականի մայիսի 25-ի №231-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
13. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2012 թվականի նոյեմբերի 28-ի №497Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
14. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2015 թվականի հունիսի 24-ի №200Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
15. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2017 թվականի մայիսի 24-ի №200Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան
16. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2018 թվականի ապրիլի 11-ի №114Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան