ՕՐԱԿԱՐԳ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ՀՀ ք. Երևան, Սարյան 22

 

 

13 սեպտեմբերի, 2023թ ժամը՝ 11:00 – ին

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող

հանձնաժողովի նախագահ՝

Գ. Բաղրամյան

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2019 թվականի դեկտեմբերի 25-ի №517-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Ուլիխանյան
2. «Հրազդանի էներգետիկ կազմակերպություն (ՀրազՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական ընկերության գույքի գրավադրմանը համաձայնություն տալու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
3. Հայաստանի Հանրապետության բնական մենաշնորհների կարգավորման հանձնաժողովի 2003 թվականի սեպտեմբերի 22-ի №56Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
4. Հայաստանի Հանրապետության բնական մենաշնորհների կարգավորման հանձնաժողովի 2003 թվականի սեպտեմբերի 22-ի №57Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
5. Հայաստանի Հանրապետության բնական մենաշնորհների կարգավորման հանձնաժողովի 2003 թվականի սեպտեմբերի 22-ի №58Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին Զեկուցող՝ Հ. Ղազարյան
6. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2021 թվականի նոյեմբերի 17-ի №399Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին Զեկուցող՝ Ա. Հունանյան