Կարդացեք հարցազրույցը ՀԾԿՀ անդամ Սերգեյ Աղինյանի հետ (կցվում է)՝ իմանալու նրա կարծիքը աշխարհի տարբեր երկրների էներգետիկ կարգավորողների միջև համագործակցության և գիտելիքների փոխանակման արժեքի վերաբերյալ, ինչպես նաև նրա վերջին փորձառությունը Կենտրոնական Ասիայի էներգետիկ ոլորտի շահագրգիռ մարմիններին էներգետիկ կարգավորման հիմնական ասպեկտների վերաբերյալ վերապատրաստման գործում: