02.02.2022

Անհատ ձեռնարկատեր Արմեն Գևորգյանի կողմից առանց թույլտվության ռադիոհաճախականությունների տիրույթի օգտագործումը դադարեցնելու վերաբերյալ